Přihlášení

Login:

Heslo:


Poslat heslo

Registrace!

Přehled seminářů

Regionální rada pro Vás připravila následující semináře:

Registrační formulář na seminář je dostupný kliknutím na název semináře.

Kontaktní osoba

Mgr. Renata Škrobálková komunikace a publicita programu
Renata.skrobalkova@rr-strednimorava_cz
tel.: 587 333 315
mobil: 739 002 410

 

ROP Střední Morava – webová aplikace pro analýzu nákladů a přínosů

Analýza nákladů a přínosů
Nápověda k aplikaci 

Vážení žadatelé,

nyní vstupujete do on-line webové aplikace Analýza nákladů a přínosů, pomocí níž bude posuzována efektivita projektů s celkově způsobilými výdaji nad 15 mil. Kč pro vyhlášenou výzvu č. 6. a následující výzvy. Limit 10 mil. Kč nadále platí pro vyhlášenou výzvu č. 3 - 5.

Analýza nákladů a přínosů slouží k vypracování finanční a ekonomické efektivity projektů a u těchto projektů tvoří kapitolu č. 10 Studie proveditelnosti a analýzy nákladů a přínosů.

Cílem této webové aplikace je usnadnění přípravy projektů, resp. Studie proveditelnosti a analýzy nákladů a přínosů. Vzhledem ke skutečnosti, že systém Analýzy nákladů a přínosů je v rámci ROP Střední Morava nově zaváděn, uvítáme Vaše náměty či připomínky k systému hodnocení efektivity projektů. Vaše připomínky zasílejte na e-mailovou adresu info@rr-strednimorava_cz.

 

 
Copyright 2008 © Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava  |  Programming QCM s.r.o.